TRACTAMENTS

Els nostres tractaments es basen en un estudi rigorós del problema i es fonamenten en una relació de confiança entre client i professional que serà clau per una ràpida recuperació.
Les dades són tractades amb la màxima confidencialitat amb rigor científic i exhaustiu estudi. Donada la complexitat de les dificultats tractades a diari, comptem amb la col·laboració d’especialistes en diferents matèries.
El tipus de teràpia a utilitzar serà la que el pacient desitgi, previ assessorament de l’especialista. Disposem de formació especialitzada en teràpia cognitiu-conductual, psicofarmacològica, teràpia psicoanalítica, rehabilitació neurocognitiva i teràpia assistida per Neurofeedback.
Els tractaments, són conjunts, és a dir, la implicació client-professional-família serà un trinomi fonamental, i són absolutament personalitzats.

 

Psicoteràpia Cognitiu-Conductual

 

La teràpia cognitiu conductual (TCC) és una forma d’entendre com pensem sobre nosaltres mateixos, respecte al altres i el món que ens envolta, i com incideix el que un fa sobre els seus pensaments i sentiments. La TCC ens pot ajudar a canviar la forma en la que pensem (“cognitiu”) i com actuem (“conductual”) i aquests canvis ens poden ajudar a sentir-nos millor. A diferència d’algunes altres “teràpies parlades”, la TCC se centra en problemes i dificultats del “aquí i l’ara”. En lloc de centrar-se en les causes de la seva angoixa o símptomes en el passat, busca maneres de millorar el seu estat anímic en l’ara.

 

Teràpia Psicofarmacològica

La teràpia psicofarmacològica és un tractament químic que serveix per corregir conductes i pensaments patològics i / o estats d’ànim per mitjans químics o físics. Els psicofàrmacs actuen modificant el cervell, processos fisiològics i bioquímics. En la pràctica de la farmacoteràpia influeixen factors com el diagnòstic, la prescripció, l’administració, la implicació del pacient, la família, entre d’altres. Cal una bona educació del pacient en la matèria, de la seva família i / o persones a càrrec d’aquest al voltant de:

a. Els beneficis del/s fàrmac/s
b. La necessitat de la utilització del mateix
c. La importància de no interrompre la presa abans de que el metge o psiquiatre ho disposi
d. Els efectes secundaris dels fàrmacs utilitzats

Els pacients no han de automedicar-se, cal que la prescripció del fàrmac la faci un metge-psiquiatre o de capçalera. Una vegada iniciat el tractament requereix d’un seguiment clínic constant i exhaustiu.

cache_46376788Rehabilitació neurocognitiva

 

És un procés terapèutic dirigit a incrementar o millorar la capacitat d’un subjecte per processar i utilitzar adequadament la informació (nivell cognitiu), així com per potenciar el seu funcionament en la seva vida quotidiana (nivell conductual). Procés a través del qual la gent amb dany cerebral treballa juntament amb professionals del servei de salut per a alleujerir els dèficits cognitius que sorgeixen després d’una afecció neurològica i/o malaltia mental. Aquest concepte inclou tant tècniques orientades a la restauració com a la compensació dels dèficits.

 

Neurorehabilitacion Remota  Disposem de la més avançada plataforma informatitzada elaborada per l’INSTITUT GUTTMAN amb elements d’intel·ligència artificial que permet la connexió entre terapeuta i pacient a casa, residència, o escola, per fer neuro-rehabilitació personalitzada i intensiva.

NeuroFeedback

Des de fa molt de temps, es pot observar la creixent importància del paper del treball intel·lectual, unida a un constant augment de la seva complexitat, un fenomen que sembla intensificar-se en els últims anys. Tot això fa que un millor aprofitament de les habilitats mentals, a més del seu impacte en la qualitat de la vida privada, es torna una necessitat econòmica cada vegada més urgent. Alhora, de cara a nous reptes, els mecanismes creats per l’evolució natural per enfrontar l’estrès, es tornen sempre menys eficaços. El fet que l’estrès sigui la principal causa o origen de la majoria de les malalties, és generalment conegut, però continua subestimat.
Neurofeedback (biofeedback EEG) és una magnífica oportunitat que respon a totes aquestes amenaces i necessitats contemporànies. A continuació els presentem algunes de les situacions en què l’entrenament de rendiment mitjançant la tècnica de neurofeedback pot ser de gran utilitat:

 

Utilitats del Neurofeedback

Entrevistes importants AnàlisiExàmens Situacions critiques
Presentacions en públic Creació ArtísticaEstudis Sobrecàrrega de treball
Actuacions Presa de decisionsProjectes Relacions interpersonals
Certàmens esportius Actuació sota estrès

 Teràpia Psicoanalítica

 

La psicoanàlisi és un tractament basat en l’observació de persones que sovint no s’adonen de molts factors que determinen les seves emocions i el seu comportament. Aquests factors inconscients poden ser una font de patiment i infelicitat de considerable importància, algunes vegades presentats com a símptomes reconeguts i altres vegades com a trets de personalitat problemàtics, dificultats en el treball i / o en les relacions de parella o en problemes en l’estat d’ànim i l’auto-estima. Ja que aquestes forces són inconscients, els consells dels amics i de la família, la lectura de llibres o encara els esforços conscients per canviar, sovint fallen. La psicoanàlisi és una forma de tractament basada en conceptes que involucren processos mentals inconscients, com vam dir, formulats inicialment per Sigmund Freud i després desenvolupats per altres psicoanalistes experimentats. El tractament psicoanalític és capaç de revelar la forma en què aquests factors inconscients afecten les relacions i els patrons de comportament actuals i ajuden a la persona a bregar amb la realitat de la seva vida adulta.