Que és Neurofeedback?

És una avançada tècnica científica, desenvolupada a principis dels anys 60 als EUA.
Basada en l’electroencefalografia i fonamentada en el principi de neuroplasticitat: capacitat del cervell per adaptar-se als canvis, aprendre davant els estímuls i augmentar la seva eficàcia.

És una variant del biofeedback, consistent en l’observació i mesurament de l’activitat de les ones cerebrals, combinada amb sofisticades aplicacions informàtiques. El sistema analitza les ones cerebrals i les variables físiques obtingudes (freqüència, amplitud i localització) són les que permeten detectar desequilibris i modificar-los cap a patrons més saludables i/o eficaços.
Es tracta d’un entrenament cerebral que millora el seu funcionament a través de l’estimulació de les seves pròpies qualitats.

El Neurofeedback és una tècnica no invasiva que se serveix de la retroalimientació biològica utilitzant l’electroencefalograma en temps real del nostre cervell, per il·lustrar la seva activitat cerebral i així poder aprendre a autoregular aquesta activitat. D’aquesta manera entrenem els cervells perquè siguin més eficaços i eficients.

CENTRE CLÍNIC de Psiquiatria i Psicologia Clínica aporta múltiples solucions i instruments per al seu bon funcionament. Una de les eines bàsiques que s’apliquen a la resolució d’aquests problemes és l’anomenada teràpia assistida per Neurofeedback. Tècnica no invasiva, eficaç, innòcua i pionera a la ciutat de Lleida.

Nueurofeedback: no invasivo Nueurofeedback: eficaz Nueurofeedback: INOCUO

NO INVASIU

EFICAÇ

INOCU

Es treballa amb la capacitat d’autocontrol de les persones, ensenyant-los a generar estats de calma i concentració.

Les funcions cognitives, encara que sorgeixen de forma espontània, requereixen SER PRACTICADES per desenvolupar-se. Igual que el rendiment físic augmenta amb l’entrenament, les funcions mentals són susceptibles de millorar exercitant-se.

El CENTRE CLÍNIC de Psiquiatria i Psicologia Clínica és l’únic centre centre a Lleida on es practica la Teràpia assistida per Neurofeedback i posseeix eines de neurorehabilitació d’última generació per a la recuperació de funcions cognitives.

Beneficis del neurofeedback

Augmenta el ritme d’aprenentatge i la capacitat intel·lectual

Augmenta la capacitat de concentració

Millora la gestió de l’estrès i ajuda a superar la por al fracàs

Augmenta la motivació i l’interés en una tasca

Millora la memòria de treball

Millors resultats en esports o activitats artístiques i visuoespacials

Millora global de totes les funcions

Millora la velocitat de processament de la informació

Funciona realment?

Teràpia no invasiva d’entrenament de la funció cerebral que tracta l’espectre ansietat-depressió, dèficit d’atenció, trastorns de conducta, insomni, migranyes, síndrome premenstrual, dolor crònic i trastorns emocionals com ara estrès posttraumàtic, condicions orgàniques del cervell com l’espectre de l’autisme , les convulsions i la paràlisi cerebral.

I les seves utilitats són moltes

AnsietatConvulsions
Trastorns de la conductaTrastorn bipolar
Espectre de l’AutismeParálisi Cerebral
Lessió CerebralTrauma de neixement
DepressionsProblemes de son
MigranyesSímptomes premenstruals
Problemes de l’aprenentatgeManca d’atenció

Què hem de saber sobre Neurofeedback?

Què és exactament el que es fa en una sessió de neurofeedback?
En cada sessió de neurofeedback es col·loquen uns sensors en el cuir cabellut de zones específiques del cervell per captar els senyals EEG del cervell i així començar amb la bio-retroalimentació entre els quals es veu al monitor (que són les freqüències EEG convertides en una activitat digital) i la pròpia autoregulació neuronal.

Es transmet algun corrent al meu cervell quan es connecten els sensors?
No, els sensors només reben els senyals emesos pel cervell, en cap cas es transmet cap corrent a través dels cables dels sensors. El neurofeedback és una tècnica no invasiva.

 

Quant de temps dura cada sessió de neurofeedback?
El temps mitjà per sessió inclosa la preparació i retroalimentació pot oscil·lar entre 30 i 40 minuts.

Quantes sessions de neurofeedback es requereixen normalment?
El nombre de sessions s’estima en funció de cada cas particular, però de mitjana es requereix un mínim de 20 sessions perquè un entrenament o un tractament ofereixi resultats significatius.

Té algun efecte secundari l'ús de neurofeedback?
No. Les investigacions realitzades en centenars de casos a tot el món conclouen que no existeixen fins a la data efectes secundaris associats amb l’entrenament en neurofeedback.

És efectiu 100% l'entrenament de neurofeedback en tots els casos?
No. Els estudis realitzats en casos clínics i en estudis controlats estimen que en un 80% dels casos es produeixen resultats favorables. En el cas de Trastorn per Dèficit d’Atenció s’ha desenvolupat un meta anàlisi (estudi que agrupa els resultats d’un gran grup d’estudis tots amb validesa estadística) que conclou que el Neurofeedback pot ser considerat un tractament “Eficaç i Específic” (Nivell 5 ), és a dir, de primera elecció.

Necessito prendre sessions de neurofeedback tota la meva vida per poder complir amb el meu objectiu específic, sigui millorar l'atenció o alt rendiment?
No. El neurofeedback funciona en el cervell tal com funciona el nostre cos quan anem a un gimnàs a adquirir major tonicitat o massa muscular. Si vostè va a una sola sessió d’entrenament físic probablement no va a veure resultats significatius, però desprésde 4 setmanes molt probablement veurà resultats. De la mateixa manera, una sola sessió de neurofeedback és probable que no tingui una repercussió significativa en aconseguir una regulació estable de les seves freqüències cerebrals, però després de 20 sessions molt probablement ho notarà. Seguint amb el mateix exemple, si vostè després de 4 setmanes d’haver fet entrenament físic decideix deixar d’entrenar, la tonicitat muscular i la massa muscular adquirida no es perdrà de la nit al dia, de manera que vostè podrà decidir tornar a realitzar un manteniment del seu rendiment físic però de forma esporàdica i no de la manera intensiva com a inici de l’entrenament. Amb el neurofeedback passa el mateix i encara més, ja que alguns estudis han demostrat que després d’haver suspès l’entrenament, mesos després es mantenen els beneficis obtinguts amb neurofeedback.